top of page

PRIVACYVERKLARING DEBZY'S MUURSCHILDERING


Privacybeleid van Debzy's Muurschildering 


Debzy's Muurschildering is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Debzy's Muurschildering wil jou zo helder mogelijk informeren over hoe zij omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Als je hier vragen over hebt, mag je altijd contact opnemen.


Contactgegevens;

www.debzys.nl

T: 0618448591

E: info@debzys.nl


Definities

In deze verklaring wordt verstaan onder:

1. Debzy's Muurschildering, Debzy's, zij, haar; de natuurlijke of rechtspersoon welke verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens welke verzameld worden op www.debzys.nl;

2. Consument, jij, jou, jouw: de natuurlijke persoon op wie deze verklaring van toepassing is met betrekking op het AVG beleid.


Debzy's Muurschildering vindt jouw privacy belangrijk.

Daarom verwerkt zij uitsluitend gegevens, die zij nodig heeft voor (het verbeteren van) haar dienstverlening, en gaat zij zorgvuldig om met de informatie, die jij haar verstrekt en/of die zij over jou en je gebruik van haar diensten heb verzameld.

Jouw gegevens worden niet door Debzy's Muurschildering verkocht aan wie dan ook.

Daarnaast beschrijft deze verklaring welke gegevens Debzy's Muurschildering verder over jou verzameld, waar zij gegevens voor gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden zij deze gegevens eventueel met derden kan delen.


Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Debzy's Muurschildering verwerkt alleen de persoonsgegevens over jou die je zelf invult bij het invullen van een contactformulier op de website of die je telefonisch verstrekt. Debzy's Muurschildering verwerkt dan de volgende persoonsgegevens:

– voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Eventueel beeldmateriaal (foto/video) gemaakt tijdens de opdracht waarvoor Debzy's Muurschildering voor gebruik in een folder, of plaatsing in onze mails, op social media en/of website eerst nadrukkelijk toestemming aan je hebben gevraagd, mits er personen op de betreffende media staan.

NB: Er wordt ten alle tijden eerst toestemming gevraagd of er beeldmateriaal genomen mag worden indien van toepassing.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Debzy's Muurschildering mogelijk verwerkt;

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Debzy's Muurschildering kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Debzy's Muurschildering zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@debzys.nl, de betreffende informatie wordt dan verwijderd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Debzy's Muurschildering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het opmaken van een factuur of offerte

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om jou te informeren over wijzigingen van diensten en producten van Debzy's Muurschildering

- Om goederen en diensten bij jou af te leveren

- Debzy's Muurschildering verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

- Daarnaast gebruikt Debzy's Muurschildering de persoonsgegevens om een overzicht te hebben van alle opdrachten/diensten.


Geautomatiseerde besluitvorming

Debzy's Muurschildering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Debzy's Muurschildering) tussen zit.


Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Debzy's Muurschildering bewaart jou persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld en deze alleen gebruiken om overeenkomstige diensten optimaal te kunnen leveren. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te blijven. Andere informatie wordt tot 1 jaar (na afloop van de dienst) bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Debzy's Muurschildering jouw persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derde?

Debzy's Muurschildering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres en de gegevens die jouw browser automatisch meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Debzy's Muurschildering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics

Debzy's Muurschildering maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Debzy's Muurschildering bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Debzy's Muurschildering te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Debzy's Muurschildering heeft hier geen invloed op. Debzy's Muurschildering heeft Google geen toestemming gegeven om via Debzy's Muurschildering verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Debzy's Muurschildering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die Debzy's Muurschildering gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jou gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jou voorkeursinstellingen. Ook kan Debzy's Muurschildering hiermee haar website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Webhosting: Vistaprint

Debzy's Muurschildering neemt webhosting- en e-maildiensten af van Vistaprint. Vistaprint verwerkt persoonsgegevens namens Debzy's Muurschildering, maar gebruikt jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vistaprint heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Vistaprint is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Meer informatie met betrekking tot Vistaprint en wat hen via Debzy's Muurschildering met jouw gegevens kunnen doen vindt je hier;


Media: ingesloten inhoud van andere websites, bijvoorbeeld Youtube

Debzy's Muurschilderingt toont op sommige pagina’s wellicht zogenaamde (embedded) inhoud, bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten. Ingesloten inhoud van andere websites zoals bijvoorbeeld Youtube gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer je die andere website zou bezoeken.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.


Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maakt Debzy's Muurschildering gebruik van MoneyMonk.

Ik gebruik je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling of opdracht bijvoorbeeld voor het maken van voorstellen en het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen.

Meer informatie met betrekking tot MoneyMonk. en wat hen via Debzy's Muurschildering met jouw gegevens kunnen doen vindt je hier;


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@debzys.nl Debzy's Muurschildering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.


Beveiliging

Debzy's Muurschildering neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Debzy's Muurschildering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Debzy's Muurschildering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Debzy's Muurschildering op via info@debzys.nlLaatst bijgewerkt; 4 februari 2021

bottom of page